GEREKLİ BELGELER / EVRAKLAR

YAPI DENETİM

trabzon yapı denetim

GEREKLİ BELGELER / EVRAKLAR

A- GENEL

[1] İmar Durumu (1 Ay İçerisinde Alınmış)

[2] Tapu (Güncel Onaylı)

[3] Aplikasyon Krokisi (Belediye ve Kadastro)

[4] Tapu Tescil Belgesi

B- PROJELER ( 5'er Takım)

[1] Mimari Proje

[2] Statik Proje

[3] Mekanik Tesisat Projesi

[4] Elektrik Tesisat Projesi

[5] Isı Yalıtım Projesi

[6] Zemin Etüdü Raporu

[7] Asansör Avan Projesi

[8] Varsa (Peyzaj, İstinat, Cebri Havalandırma, Bahçe Duvarı,Foseptik,Yangın Söndürme-Tahliye v.b.)

C- PROJE MÜELLİFLERİNE TAAHHÜTNAMELER

[1] Mimar

[2] İnşaat Mühendisi

[3] Makina Mühendisi

[4] Elektrik Mühendisi

[5] Jeoloji -Jeofizik Mühendisi

[6] Harita Mühendisi

D1- MÜTEAHHİTİN MAL SAHİBİ OLMASI DURUMU

[1] Ticaret Odası Kayıt Belgesi

[2] Vergi Mükellefi Belgesi

[3] Noter Onaylı Taahhütname

D2- MÜTEAHHİTİN FİRMA OLMASI DURUMU

[1] Vergi Levhası

[2] Ticaret Odası Kayıt Belgesi

[3] Yapı Sahibi ile Müteahhit Arasında Yapılan Noter Onaylı Sözleşme

[4] Müteahhit Ticaret Sicil Gazetesi

[5] Müteahhit İmza Sirküsü

[6] Şantiye Şefi Sözleşmesi

[7] Şantiye Şefi Oda Belgesi

[8] Şantiye Şefi İkametgah Belgesi

[9] Yapı Sahibi Adres ve Tel Bilgileri

[10] Müteahhit Firma Adres ve Tel Bilgileri

[11] Vekaletname (Gerekli Durumlarda)

NANO Yapı Denetim 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
EtkiDesign