YAPI DENETİM

YAPI DENETİM

trabzon yapı denetim

YAPI DENETİM NEDİR ?

Denetimi, 10/04/2000 Tarih ve 24016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılmış ve bu kararnamenin yerine hazirlanarak 13/07/2001 Tarih ve 24461 Sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile devam ettirilen, can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması suretiyle çalışan bir sistemdir.

Bu kanun; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların zorunlu olarak denetimini kapsamaktadır.

Yapı denetim hizmetleri, 4708 Sayılı Kanun gereğince kurularak Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Yapı Denetimi İzin Belgesi almış tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

Yapı Denetim Kuruluşumuz proje denetimi aşamasında ;

Yapı Denetim Kuruluşumuz inşaat aşamasında ;

NANO Yapı Denetim 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
EtkiDesign